TaurusDbPlainServerModel

Inheritance diagram of TaurusDbPlainServerModel
class TaurusDbPlainServerModel(parent=None, data=None)[source]

Import from taurus.qt.qtcore.model as:

from taurus.qt.qtcore.model import TaurusDbPlainServerModel
ColumnNames = ('Server', 'Alive', 'Host')
ColumnRoles = ((8, 10), 11, 12)
setupModelData(data)[source]